Amicus Therapeutics (Nasdaq:FOLD) is een biotechnologisch bedrijf dat zich toelegt op de ontwikkeling van geavanceerde therapieën om een reeks ernstige en zeldzame en weesziekten te behandelen. Het bedrijf heeft een ontwikkelingspijplijn van nieuwe behandelingen voor een reeks erfelijke ziekten bij de mens.

Onze aandachtsgebieden

LYSOSOMALE STAPELINGSZIEKTEN

Vele genetische aandoeningen kunnen worden veroorzaakt door mutaties die de aanmaak van eiwitten/enzymen verstoren, waardoor deze in mindere mate of niet aanwezig zijn. Ook kunnen deze enzymen minder stabiel worden of de normale driedimensionale vorming (folding) wordt verstoord. De lysosomale stapelingsziekten (LSD’s) behoren tot deze genetische aandoeningen.

LSD’s worden veroorzaakt door mutaties die de aanmaak van endogene enzymen van een patiënt veranderen, wat kan leiden tot vermindering van de eiwitstabiliteit en zelfs het verkeerd “vouwen” van enzymen. Dit leidt er toe dat het substraat van het deficiënte enzym zich opstapelt in het lichaam.

ZIEKTE VAN FABRY

De ziekte van Fabry is een LSD, veroorzaakt door deficiëntie van een enzym met de naam α-galactosidase A (α-Gal A). De functie van α-Gal A is het afbreken van glycosfingolipiden (of suikerhoudende vetten) in lysosomen, met name van globotriaosylceramide (GL-3, ook bekend als Gb3). Deze progressieve opstapeling van GL-3 leidt tot morbiditeit en mortaliteit van de ziekte van Fabry, met inbegrip van pijn, nierfalen, hartziekte en beroerte.

ZIEKTE VAN POMPE

De ziekte van Pompe is een LSD veroorzaakt door deficiëntie van een enzym met de naam zure α-glucosidase (GAA). Verminderde of afwezige GAA-concentraties leiden tot de opstapeling van het glycogeensubstraat in de lysosomen van verschillende cellen in het lichaam. Deze progressieve opstapeling van glycogeen leidt tot morbiditeit en mortaliteit gerelateerd aan de ziekte van Pompe, met name spierzwakte, en ademhalingsinsufficiëntie.


Leer meer over onze programma’s

Leadership Team

David Allsop

SVP, Head of International

David Allsop

Jane Clifford

Regional Vice President, International

Jane Clifford

Simon Collins

Regional Vice President & General Manager

Simon Collins

Willem van Weperen

Regional Vice President, International

Willem van Weperen

Detlef Wolff

Regional Vice President & General Manager

Detlef Wolff

Jane Machin

Head of Human Resources, International

Jane Machin

Mark Bechter

Head of Medical Affairs, International

Mark Bechter

Jason Cameron

Head of Technical Commercial Operations, International

James Cameron

Guy Thompson

Head of International Commercial Operations

Guy Thompson

Jennifer Wilson

Head of Patient Advocacy, International

Jennifer Wilson

Carrièremogelijkheden

Welkom bij de carrièrepagina van Amicus International. Hier vindt u informatie over actuele vacatures en hoe te solliciteren.

We zijn een klein, maar groeiend bedrijf, bezig met de opbouw van een wereldwijde commerciële infrastructuur om onze therapieën bij patiënten te brengen. Als klein bedrijf hebben we mensen nodig met brede achtergrond, in het bijzonder mensen met significante ervaring binnen de farmaceutische/biotechnologische industrie.Ervaring met weesgeneesmiddelen is een pre. Sollicitanten moeten goed kunnen werken in een dynamische start-upomgeving, want dit is niet voor iedereen weggelegd.

Bovendien werken we hard aan het handhaven van de unieke cultuur bij Amicus. We vinden het belangrijk om te zoeken naar mensen met een houding en eigenschappen waarvan wij vinden dat ze bijdragen aan de speciale werkomgeving die Amicus biedt. Deze zijn onder andere: Kunnen werken in een snel veranderende omgeving, bereid zijn om actie te ondernemen en goede, ethische beslissingen te nemen, uitzonderlijke communicatievaardigheden en aangetoonde emotionele intelligentie.

Amicus beleeft een spannende tijd, omdat het momenteel tot een wereldwijde organisatie aan het uitgroeien is. Als u geïnteresseerd en gekwalificeerd bent, willen we zeker van u horen!


Hoe te solliciteren

Stuur een e-mail met uw cv naar careers@amicusrx.uk.co onder vermelding van de vacature waarop u solliciteert. Vermeld ook de reden van uw sollicitatie, uw huidige woonplaats en salarisgegevens. Lees ook het volgende door:

 • We aanvaarden via deze pagina uitsluitend sollicitaties van geïnteresseerde kandidaten voor geposte functies (geen wervingsbureau of andere derde partijen)
 • Hoewel we graag feedback zouden willen geven aan alle sollicitanten, kunnen we uitsluitend met de sollicitanten contact opnemen met wie we graag verder willen spreken
 • We houden alle sollicitaties gedurende 6 maanden in ons bestand

Tot slot bedanken we u voor uw belangstelling. Als u meer informatie wilt, bezoekt u ons hoofdwebpagina www.amicusrx.com

Current Global Openings

Opportunities in Munich, Germany

Opportunities in Japan

Neem contact met ons op

Amicus Therapeutics BV

Science Park 402

1098XH Amsterdam The Netherlands

Tel: +31 20 235 8510

Email: info@amicusrx.nl

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden en Privacyverklaring voor de website, samen met de documenten waarnaar erin verwezen werden, (de “voorwaarden”) beheren het gebruik van de website van Amicus Therapeutics (www.amicusrx.nl, de “Website”). Lees deze voorwaarden zorgvuldig voordat u onze Website begint te gebruiken, aangezien deze van toepassing zullen zijn op uw gebruik van onze Website. We bevelen aan dat u een kopie van deze voorwaarden afdrukt voor toekomstige referentie. IEDEREEN DIE DE WEBSITE BEZOEKT, STEMT ERMEE IN DEZE VOORWAARDEN NA TE LEVEN. Als u niet instemt met deze voorwaarden, mag u onze Website niet gebruiken.

Deze voorwaarden verwijzen naar de volgende bijkomende items, die ook van toepassing zijn op het gebruik van onze Website:

 • Ons Privacybeleid, dat de voorwaarden uiteenzet op basis waarvan we alle persoonsgegevens kunnen verwerken die we over u verzamelen, of die u aan ons bezorgt. Door onze Website te gebruiken, stemt u in met dergelijke verwerking en garandeert u dat alle door u gegeven informatie nauwkeurig is.

Informatie over ons

AmicusRX.nl is een website die beheerd wordt door Amicus Therapeutics BV Ltd (“Amicus”, “wij” of “ons”). Ons voornaamste handelsadres is Science Park 402, 1098XH Amsterdam, The Netherlands. Ons BTW-nummer is NL855453679B01. KvK-nummer 63919834.

Wijzigingen aan deze voorwaarden

Amicus Therapeutics kan deze Voorwaarden wanneer dan ook aanpassen door wijzigingen aan te brengen aan deze pagina, en dergelijke wijzigingen zullen onmiddellijk bij het posten op de Website van kracht zijn. Uw doorgaande toegang of gebruik van de Website nadat de wijzigingen van kracht gegaan zijn, zal als uw alomvattende aanvaarding van de aangepaste Voorwaarden beschouwd worden. Controleer deze pagina van tijd tot tijd om eventuele wijzigingen te zien die we maken, aangezien deze bindend zijn voor u.

Wijzigingen aan onze Website

We kunnen onze Website van tijd tot tijd updaten, en kunnen de inhoud wanneer dan ook wijzigen. Wees u er echter van bewust dat inhoud op onze Website op elk gegeven ogenblik mogelijk verouderd is, en dat we niet verplicht zijn deze te updaten. We garanderen niet dat onze Website, of inhoud erop, vrij zal zijn van fouten of weglatingen.

Toegang tot onze Website

Onze Website wordt gratis ter beschikking gesteld. We garanderen niet dat onze Website, of welke inhoud erop dan ook, altijd of zonder onderbreking beschikbaar zal zijn. Toegang tot onze Website wordt op tijdelijke basis toegelaten. We kunnen onze gehele Website of gelijk welk deel ervan zonder kennisgeving schorsen, terugtrekken, stopzetten of wijzigen. We zijn niet aansprakelijk voor u indien onze Website voor welke reden dan ook op elk ogenblik of voor elke duur niet beschikbaar zou zijn.

U bent ervoor verantwoordelijk om alle noodzakelijke regelingen te treffen om toegang te krijgen tot onze Website. U bent er ook verantwoordelijk voor om te verzekeren dat personen die onze Website bezoeken via uw internetverbinding zich bewust zijn van deze voorwaarden, en van andere toepasselijke algemene voorwaarden, en dat ze deze naleven.

Onze Website is gericht aan mensen die woonachtig zijn in Nederland. We stellen niet dat op of door onze Website beschikbare inhoud gepast of beschikbaar zou zijn voor of in andere locaties. We kunnen te allen tijde de beschikbaarheid van onze Website beperken, zoals beschreven op onze Website, voor welke persoon of geografisch gebied dan ook.

Licentie

De inhoud van onze Website, inclusief de vormgeving (bijv. tekst, grafische vormgeving, afbeeldingen, logo's en knop-icoontjes), redactionele inhoud, kennisgevingen, software (inclusief HTML of XML-gebaseerde computerprogramma's) en ander materiaal, is beschermd onder copyright-, handelsmerk- en andere wetten en verdragen van over de hele wereld. Deze inhoud is eigendom van Amicus of wordt door Amicus onder licentie beschikbaar gesteld. Alle rechten voorbehouden.

We geven u hierbij het recht om onze Website, onder deze voorwaarden, te bekijken en te gebruiken. U kan een kopie van op de Website geleverd materiaal enkel downloaden of afdrukken voor persoonlijk gebruik, of, als u een zakelijke gebruiker bent, voor intern gebruik of distributie. Onze status (en die van welke geïdentificeerde contributeurs dan ook) als auteurs van inhoud op onze Website moet altijd erkend worden. U mag de papieren of digitale kopieën van gelijk welke materialen die u heeft afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen en u mag geen enkele illustratie, foto, video of audiosequenties of welke grafische elementen dan ook afzonderlijk van de bijhorende tekst gebruiken.

Toestemming om welk document of grafisch element dan ook in zijn geheel of gedeeltelijk opnieuw af te drukken of elektronisch te reproduceren voor elk ander doeleinde is uitdrukkelijk verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van ons. Als u welk deel dan ook van onze Website in overtreding van deze voorwaarden afdrukt, kopieert of download, zal uw recht om onze Website onmiddellijk opgeheven worden en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van de materialen die u gemaakt heeft terug bezorgen of vernietigen.

Beperking van aansprakelijkheid

Niets in deze voorwaarden sluit uit of beperkt onze aansprakelijkheid inzake overlijden of persoonlijk letsel dat voorkomt uit onze nalatigheid, fraude, frauduleuze verkeerde voorstelling of welke andere aansprakelijkheid dan ook die niet door de Engelse wet wordt uitgesloten of beperkt.

In de mate zoals toegelaten door de wet, sluiten we alle voorwaarden, garanties, stellingen of andere voorwaarden ui die van toepassing kunnen zijn op onze Website of op gelijk welke inhoud ervan, of die nu uitdrukkelijk of impliciet is. We zullen niet aansprakelijk zijn aan welke gebruiker dan ook voor verlies of schade, ongeacht of dat volgens contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), inbreuk van statutaire verantwoordelijkheid of op andere manier is, zelfs indien het te voorzien is, die zich voordoen onder of in verband met:

 • gebruik van onze Website, of onvermogen deze te gebruiken; of
 • gebruik van, of vertrouwen op, inhoud die op onze Website getoond wordt.
 • Als u een zakelijke gebruiker bent, merk dan op dat we in het bijzonder niet aansprakelijk zullen zijn voor:
 • verlies aan winst, verkoop, zaken of inkomsten;
 • zakelijke onderbreking;
 • verlies van verwachte besparingen;
 • verlies van een zakelijke kans, goodwill of reputatie; of
 • onrechtstreeks of verlies of schade als gevolg daarvan.

Als u een klant bent, merk dan op dat we onze Website enkel voor binnenlands en persoonlijk gebruik aanbieden. U stemt ermee in onze Website niet te gebruiken voor gelijk welk commercieel of zakelijk doel en we zijn niet aansprakelijk naar u toe voor verlies van winsten, verlies van zaken, zakelijke onderbreking of verlies of zakelijke kans.

We zullen niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade die veroorzaakt wordt door een virus, gedistribueerde denial-of-service-aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computeruitrusting, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsrechtelijk beschermd materiaal kan infecteren door uw gebruik van onze Website of doordat u inhoud ervan of van eraan gelinkte website download.

Virussen

We hebben geen garantie dat onze Website vrij zal zijn van bugs of virussen. U bent er verantwoordelijk voor uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform te configureren om onze Website te kunnen bezoeken. U moet uw eigen antivirussoftware gebruiken.

U mag onze Website niet misbruiken door bewust virussen, trojans, wormen, logic bombs of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig is of technologisch schadelijk. U mag niet proberen om niet gemachtigde toegang te verkrijgen tot onze Website, de server waarop onze Website is opgeslagen of tot gelijk welke server, computer of database die verbonden is aan onze Website. U mag onze Website niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval. Door deze voorwaarde te overtreden, begaat u een strafrechtelijke overtreding onder de Computer Misuse Act van 1990. We zullen elke dergelijke inbreuk melden aan de relevante ordediensten en we zullen met die autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen door te geven. In geval van dergelijke inbreuk zal uw recht om onze Website te gebruiken onmiddellijk vervallen.

Links naar onze Website

We verwelkomen links naar onze Website vanuit andere websites. U moet echter naar onze thuispagina linken op een manier die eerlijk en wettelijk is en geen schade toebrengt aan onze reputatie of daar geen misbruik van maakt. U mag geen link opstellen op zodanige manier om enige vorm van associatie, goedkeuring of instemming van onzentwege te suggereren wanneer die niet bestaat. U mag geen link naar onze Website aanbrengen op een website die niet in uw eigendom is. Onze Website mag niet in een andere website geframed worden, noch mag u een link aanmaken naar een ander deel van onze website dan de thuispagina.

Toestemming is vereist voordat we de link maken. Neem contact met ons op via info@amicusrx.nl om toestemming te vragen. We beheren, controleren of ondersteunen op geen enkele manier sites die naar ons linken, en we behouden ons het recht voor om dergelijke link wanneer dan ook en naar eigen goeddunken niet langer toe te staan.

Als u inhoud van onze Website wilt gebruiken op een andere manier dan zoals hierboven uiteengezet, neem dan contact po met info@amicusrx.nl.

Externe hulpbronnen op onze Website

We hebben er geen probleem mee om in het onderdeel 'Hulpbronnen' van onze Website links te leveren naar hulpbronnen van derde partijen. We hebben toestemming gekregen om die links aan te bieden voor uw persoonlijk, niet commercieel gebruik, maar we wijzen elke verantwoordelijkheid af voor de nauwkeurigheid, wettelijkheid of gebruik van die hulpbronnen, en, tenzij we uitdrukkelijk het tegenovergestelde beweren, ondersteunen we geen enkele van de meningen of inhoud die in die links bevat zijn. We zullen niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade die zich kan voordoen uit uw gebruik ervan.

Disclaimer

DEZE WEBSITE EN DE INFORMATIE DIE HET BEVAT, WORDT 'AS IS' TER BESCHIKKING GESTELD, ZONDER GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, OF DIE NU EXPLICIET OF IMPLICIET IS. WE NEMEN GEEN ENKELE STELLING IN OF GEVEN GEEN ENKELE GARANTIE DAT DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE UP-TO-DATE, NAUWKEURIG OF VOLLEDIG IS, EN UW MAG ER NIET OP VERTROUWEN VOOR WELKE BESLISSING DAN OOK OF BIJ HET NEMEN VAN WELKE ACTIE DAN OOK. WE WIJZEN HIERBIJ ELKE GARANTIE AF DAT DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE VRIJ ZAL ZIJN VAN ONDERBREKING, OF DAT DE WEBSITE VRIJ IS VAN VIRUSSEN, WORMEN, TROJAANSE PAARDEN OF ANDERE CODE DIE CONTAMINERENDE OF DESTRUCTIEVE EIGENSCHAPPEN TENTOON SPREIDEN. Veranderingen worden van tijd tot tijd aangebracht aan de informatie hierin. Deze veranderingen zullen opgenomen worden in nieuwe edities van de Website.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in om Amicus, haar functionarissen, directeurs, werknemers, vertegenwoordigers en dochterbedrijven schadeloos te houden, te beschermen en te verdedigen van en tegen alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocatenkosten, die voortkomen uit of verband houden met de overtreding van deze voorwaarden of van de activiteit in verband met gebruik van deze Website (inclusief maar niet beperkt tot het inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derde partijen over de hele wereld of van nalatig of door onrechtmatig gedrag) door u of door een andere persoon die de Website in uw naam bezoekt.

Privacy

We verzamelen persoonlijk identificerende informatie van bezoekers aan onze Website als u vrijwillig beslist om dit aan ons te geven via een van de geleverde e-mailadressen. Bezoekers worden uitgenodigd om vragen te stellen over Amicus en ons onderzoek, of om te vragen naar tewerkstellingsgelegenheden. We zullen de informatie die u aan ons levert in die communicaties gebruiken om op uw vraag te beantwoorden, maar zullen het op geen enkele andere manier gebruiken of vrijgeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming, behalve aan aannemers of dienstverleners die mogelijk in onze naam diensten leveren of taken uitvoeren - bijvoorbeeld een dienstprovider voor informatietechnologie of een consulent van personeelszaken. Deze aannemers en dienstverleners hebben toestemming om uw persoonlijke informatie te gebruiken, maar alleen voor de doeleinden waarvoor het geleverd werd, en ze mogen deze niet aan een andere derde partij vrijgeven, behalve op onze uitdrukkelijke aanwijzing en in overeenstemming met deze paragraaf.

We verzamelen ook samengebrachte technische informatie over u en over anderen terwijl u onze website bezoekt, en we kunnen in de toekomst cookies gebruiken om informatie te verzamelen of hoe onze Website gebruikt wordt.

Zie ons Privacybeleid en ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe uw persoonlijke informatie verzameld en verwerkt kan worden via onze Website.

Deze paragraaf is enkel van toepassing op informatie die verzameld is van bezoekers van onze Website en niet op persoonlijke informatie die Amicus zou kunnen inzamelen tijdens haar onderzoek of via gelijk welke off-line of andere activiteiten.

Tewerkstellingskansen

We verwelkomen uitingen van interesse in tewerkstelling bij Amicus. Amicus discrimineert bij het aannemen of tewerkstellen niet op basis van ras, huidskleur, religie, handicap, nationale herkomst, leeftijd, geslacht of andere kenmerken die beschermd worden door toepasselijke nationale, staats- of plaatselijke wetten. U begrijpt dat een uitnodiging om uw cv of een uiting van interesse in een op de Website geposte baan in te dienen niet bedoeld is om een contract op te stellen tussen u en Amicus voor tewerkstelling of ander voordeel, en dat ook niet doet. U begrijpt dat communicatie die u naar Amicus toezendt om te vragen naar tewerkstelling niet beschouwd zal worden als een aanvraag voor tewerkstelling en dit geen verplichting oplegt aan Amicus om antwoord te geven. Moest Amicus interesse hebben om tewerkstellingskansen met u te verkennen, zullen wij in verband met uw aanvraag contact met u opnemen.

Beheersende wetgeving en forum

Als u een klant bent, merk dan op dat deze voorwaarden, hun onderwerp en opstelling (en gelijk welke niet-contractuele geschillen of claims) beheerst worden door de Nederlandse wet.

Als u een bedrijf bent, worden deze voorwaarden, hun onderwerp en opstelling (en gelijk welke niet-contractuele geschillen of claims) beheerst door de Engelse wet. We gaan beiden akkoord met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

Handelsmerken

Amicus Therapeutics ® is een handelsmerk van Amicus.

Contact met ons opnemen

Om vragen te stellen over links naar onze Website of over zaken aangaande handelsmerken of copyright, of als u enige vragen of zorgen zou hebben over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op via info@amicusrx.nl.

Privacybeleid

Onze toewijding aan privacy

Het beleid (samen met onze Gebruiksvoorwaarden [en andere documenten waarnaar erin verwezen wordt] bepalen hoe we de persoonlijke informatie die u aan ons geeft, zullen verzamelen, verwerken en beveiligen. Het is ontworpen om u te helpen geïnformeerde beslissingen te nemen bij het gebruiken van onze Website en onze producten en diensten. Deze stelling zal doorlopend beoordeeld worden tegenover nieuwe technologieën, zakelijke praktijken en de noden van onze klanten.

Door www.amicusrx.nl te bezoeken, aanvaardt u de praktijken die in dit beleid beschreven zijn en stemt u ermee in.

In overeenstemming met de Data Protection Act van 1998 (de “Wet”), is de gegevenscontroleur Amicus Therapeutics UK Ltd (“Amicus”, “wij” of “ons”) van Phoenix House, Oxford Road, Tatling End, Gerrards Cross, Buckinghamshire SL9 7AP, VK.

Welke informatie verzamelen we?

Wanneer u onze Website bezoekt, kan u ons twee soorten informatie geven, die we kunnen verzamelen en verwerken:

1) Informatie die u aan ons geeft (persoonlijke informatie waarvoor u bewust kiest deze vrij te geven en die op individuele basis wordt verzameld). U kan ons informatie geven over u door formulieren in te vullen op onze Website www.amicurx.nl ("onze Website") of door met ons via de telefoon, e-mail of op andere manier in correspondentie te treden. De informatie die u ons geeft, omvat mogelijk uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, en

2) Informatie die wij over u verzamelen (Informatie over gebruik van de Website, verzameld op samengevoegde basis, naarmate u en anderen onze Website doorzoeken). Betreffende elk van uw bezoeken aan onze Website, kunnen we automatisch technische informatie verzamelen, inclusief het internetprotocol ('IP') -adres dat gebruikt werd om uw computer te verbinden met het internet, uw browsertype en versie ervan, instelling tijdzone, plugin-types van uw browser en de versies ervan, besturingssysteem en platform. Gelijkaardig aan andere commerciële websites, kan onze Website in de toekomst gebruik maken van een technologie die men 'Cookies' noemt (zie uitleg hieronder, 'Wat zijn Cookies?') en webserverlogs om informatie te verzamelen over hoe onze Website gebruikt wordt. Informatie die via cookies en webserverlogs verzameld wordt, omvat mogelijk de datum en het tijdstip van bezoeken, de bekeken pagina's of waarnaar gezocht werd, de responstijd van pagina's, downloadfouten, interactie-informatie van de pagina (zoals scrollen, clicks en mouse-overs), tijd die op onze Website is doorgebracht, de websites die net voor en na onze Website bezocht werden, methodes die gebruikt werden om van onze Website weg te navigeren en het telefoonnummer dat gebruikt werd om naar het nummer van onze klantendienst te bellen. Deze informatie wordt op samengevoegde basis verzameld. Geen van deze informatie wordt met u als individu in verband gebracht.

We kunnen eveneens informatie over u ontvangen uit andere bronnen. We krijgen informatie over u als u van de andere websites gebruik maakt die door de Amicus-groep beheerd worden of van de andere diensten die we leveren gebruik maakt. We werken eveneens nauw samen met derde partijen (inclusief, bijvoorbeeld, [zakenpartners, onderaannemers in technische diensten, analisten, leveranciers van zoekinformatie]) en kunnen van hen informatie over u ontvangen.

Hoe gebruiken we de informatie die u ons levert?

We gebruiken de over u bijgehouden informatie op de volgende manieren:

1) Informatie die u aan ons geeft. We zullen deze informatie op de volgende manieren gebruiken:

 • om onze Website aan u ter beschikking te stellen en om u inhoud aan te bieden waarvan we denken dat deze u zal interesseren;
 • om u diensten aan te bieden waarom u verzocht hebt en om alle vragen te beantwoorden die u ons via onze Website gezonden hebt;
 • om u op de hoogte te stellen over wijzigingen aan onze diensten;
 • om te verzekeren dat inhoud van onze Website op de meest doeltreffende manier aan u wordt voorgesteld en op uw toestel wordt weergegeven.

2) Informatie die we over u verzamelen. We zullen deze informatie gebruiken:

 • om onze Website te beheren en voor interne werking, inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, tests, onderzoek, statistische en enquêtedoeleinden;
 • om onze Website te verbeteren om te verzekeren dat het op de meest doeltreffende manier aan u wordt voorgesteld en op uw computer wordt weergegeven;
 • om u toe te laten om deel te nemen aan alle interactieve functies van onze diensten, wanneer u daarvoor zou kiezen; en
 • als deel van onze inspanningen om onze Website veilig en beveiligd te houden.

3) Informatie die we uit andere bronnen ontvangen. We kunnen deze informatie combineren met informatie die u ons geeft, en met informatie die we over u verzamelen. We kunnen deze informatie en de samengevoegde informatie gebruiken voor de hierboven uiteen gezette doeleinden (afhankelijk van de soorten informatie die we krijgen).

Wat zijn Cookies?

Cookies zijn een functionaliteit van webbrowsersoftware die webservers toelaten om de computer te herkennen die gebruikt wordt om een website te openen. Cookies zijn kleine pakketjes met gegevens die door de webbrowser van een gebruiker worden opgeslagen op de harde schijf van de gebruiker. Cookies kunnen onthouden welke informatie een gebruiker bekijkt op een webpagina om daaropvolgende interacties met die website met dezelfde gebruiker te vereenvoudigen of om de informatie te gebruiken om de transacties van de gebruiker op verwante webpagina's te stroomlijnen. Dit maakt het gemakkelijker voor een gebruiker om van webpagina naar webpagina te gaan en om commerciële transacties over het internet uit te voeren. Cookies zouden uw online ervaringen gemakkelijker en meer gepersonaliseerd moeten maken.

Zie ons Cookiesbeleid voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken.

Hoe gebruiken we de informatie die we verzamelen met cookies?

We gebruiken softwaremiddelen zoals webserverlogs om informatie te verzamelen over de browsingactiviteiten van gebruikers van onze Website, om onze Website constant te verbeteren en om onze klanten beter te kunnen dienen. Deze informatie helpt ons bij het op de meest gebruiksvriendelijke manier ontwerpen en samenbrengen van onze webpagina's en om onze Website doorlopend te verbeteren om beter tegemoet te kunnen komen aan de noden van onze klanten en potentiële klanten.

Webserverlogs laten ons toe om te tellen hoeveel mensen onze Website bezoeken en om de bezoekerscapaciteit van onze Website te evalueren. We gebruiken deze technologieën niet om uw individueel e-mailadres of andere persoonlijk identificerende informatie over u op te vangen.

Waar slaan we uw persoonsgegevens op?

De gegevens die we over u verzamelen, kan worden overgedragen naar en opgeslagen in een locatie buiten de Europese Economische Ruimte ('EER'). Het kan ook verwerkt worden door personeel buiten de EER dat werkt voor ons of voor een van onze dochterondernemingen, voor de hierboven uiteengezette doeleinden. We zullen alle redelijk noodzakelijke stappen ondernemen om te verzekeren dat uw gegevens beveiligd en in overeenstemming met dit beleid behandeld worden.

Jammer genoeg is de overdracht van informatie via het internet echter niet volledig beveiligd. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, zijn e-mails die u ons zendt of formulieren die u eventueel indient, mogelijk niet beveiligd tenzij we u ervan op de hoogte brengen dat er veiligheidsmaatregelen getroffen zullen zijn voordat u de informatie doorstuurt. Daarom vragen wij u om ons geen vertrouwelijke informatie te zenden, zoals een Burgerservicenummer of rekeningnummers, via onbeveiligde e-mails of formulieren. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we strenge procedures en veiligheidsfuncties gebruiken om niet gemachtigde toegang te proberen voorkomen. Alle informatie die u ons levert, wordt op beveiligde servers opgeslagen.

Geven we informatie vrij aan externe partijen?

We kunnen uw persoonlijke informatie delen met welk lid van onze groep dan ook. Dat betekent onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke holdingmaatschappij en haar dochterondernemingen, zoals gedefinieerd in sectie 1159 van de Companies Act van 2006.

We delen uw informatie met selecte derde partijen, inclusief:

 • zakenpartners, leveranciers en onderaannemers voor het uitvoeren van gelijk welk contract dat we met hen of met u aangaan;
 • leveranciers van analyses en search engines die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze Website.

We kunnen uw persoonlijke informatie vrijgeven aan derde partijen:

 • in het geval we een bedrijf of activa verkopen of aankopen, in welk geval we uw persoonsgegevens kunnen vrijgeven aan de prospectieve koper of verkoper van dergelijk bedrijf of activa.
 • in het geval Amicus of nagenoeg al haar activa worden overgenomen door een derde partij, in welk geval de persoonsgegevens die door haar over haar klanten worden bijgehouden een van de overgenomen activa zullen vormen.

We kunnen aan onze dochterondernemingen of derde partijen van goede reputatie samengevoegde informatie leveren over onze klanten, verkoop, bezoekpatronen op onze Website en verwante Website-informatie, maar deze informatie zal geen persoonlijk identificerende gegevens bevatten, behalve waar dat toch voorzien is in dit Privacybeleid.

Hoe zit het met wettelijk verplichte vrijgave van informatie?

We kunnen informatie vrijgeven wanneer we daar wettelijk toe verplicht zijn, met andere woorden wanneer we te goeder trouw geloven dat de wet dat vereist of voor de bescherming van onze wettelijke rechten.

Hoe zit het met andere websites die gelinkt zijn aan onze Website?

We zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken die gebruikt worden door websites die linken aan onze Website of waarnaar gelinkt wordt vanuit onze Website, noch voor de informatie of inhoud die in dergelijke websites bevat is. Vaak worden links naar andere websites enkel gegeven als wegwijzers naar informatie over onderwerpen die nuttig kan zijn voor de gebruikers van onze Website. Amicus Therapeutics is toegewijd om de levens te verbeteren van patiënten en families die getroffen zijn door zeldzame ziekten en weesziekten.