Amicus Therapeutics (Nasdaq:FOLD) is een biotechnologisch bedrijf dat zich toelegt op de ontwikkeling van geavanceerde therapieën om een reeks ernstige en zeldzame en weesziekten te behandelen. Het bedrijf heeft een ontwikkelingspijplijn van nieuwe behandelingen voor een reeks erfelijke ziekten bij de mens.

Onze aandachtsgebieden

LYSOSOMALE STAPELINGSZIEKTEN

Vele genetische aandoeningen kunnen worden veroorzaakt door mutaties die de aanmaak van eiwitten/enzymen verstoren, waardoor deze in mindere mate of niet aanwezig zijn. Ook kunnen deze enzymen minder stabiel worden of de normale driedimensionale vorming (folding) wordt verstoord. De lysosomale stapelingsziekten (LSD’s) behoren tot deze genetische aandoeningen.

LSD’s worden veroorzaakt door mutaties die de aanmaak van endogene enzymen van een patiënt veranderen, wat kan leiden tot vermindering van de eiwitstabiliteit en zelfs het verkeerd “vouwen” van enzymen. Dit leidt er toe dat het substraat van het deficiënte enzym zich opstapelt in het lichaam.

ZIEKTE VAN FABRY

De ziekte van Fabry is een LSD, veroorzaakt door deficiëntie van een enzym met de naam α-galactosidase A (α-Gal A). De functie van α-Gal A is het afbreken van glycosfingolipiden (of suikerhoudende vetten) in lysosomen, met name van globotriaosylceramide (GL-3, ook bekend als Gb3). Deze progressieve opstapeling van GL-3 leidt tot morbiditeit en mortaliteit van de ziekte van Fabry, met inbegrip van pijn, nierfalen, hartziekte en beroerte.

ZIEKTE VAN POMPE

De ziekte van Pompe is een LSD veroorzaakt door deficiëntie van een enzym met de naam zure α-glucosidase (GAA). Verminderde of afwezige GAA-concentraties leiden tot de opstapeling van het glycogeensubstraat in de lysosomen van verschillende cellen in het lichaam. Deze progressieve opstapeling van glycogeen leidt tot morbiditeit en mortaliteit gerelateerd aan de ziekte van Pompe, met name spierzwakte, en ademhalingsinsufficiëntie.


Leer meer over onze programma’s

Leadership Team

David Allsop

SVP, Head of International

David Allsop

Jane Clifford

Regional Vice President, International

Jane Clifford

Simon Collins

Regional Vice President & General Manager

Simon Collins

Willem van Weperen

Regional Vice President, International

Willem van Weperen

Detlef Wolff

Regional Vice President & General Manager

Detlef Wolff

Jane Machin

Head of Human Resources, International

Jane Machin

Mark Bechter

Head of Medical Affairs, International

Mark Bechter

Jason Cameron

Head of Technical Commercial Operations, International

James Cameron

Guy Thompson

Head of International Commercial Operations

Guy Thompson

Jennifer Wilson

Head of Patient Advocacy, International

Jennifer Wilson

Carrièremogelijkheden

Welkom bij de carrièrepagina van Amicus International. Hier vindt u informatie over actuele vacatures en hoe te solliciteren.

We zijn een klein, maar groeiend bedrijf, bezig met de opbouw van een wereldwijde commerciële infrastructuur om onze therapieën bij patiënten te brengen. Als klein bedrijf hebben we mensen nodig met brede achtergrond, in het bijzonder mensen met significante ervaring binnen de farmaceutische/biotechnologische industrie.Ervaring met weesgeneesmiddelen is een pre. Sollicitanten moeten goed kunnen werken in een dynamische start-upomgeving, want dit is niet voor iedereen weggelegd.

Bovendien werken we hard aan het handhaven van de unieke cultuur bij Amicus. We vinden het belangrijk om te zoeken naar mensen met een houding en eigenschappen waarvan wij vinden dat ze bijdragen aan de speciale werkomgeving die Amicus biedt. Deze zijn onder andere: Kunnen werken in een snel veranderende omgeving, bereid zijn om actie te ondernemen en goede, ethische beslissingen te nemen, uitzonderlijke communicatievaardigheden en aangetoonde emotionele intelligentie.

Amicus beleeft een spannende tijd, omdat het momenteel tot een wereldwijde organisatie aan het uitgroeien is. Als u geïnteresseerd en gekwalificeerd bent, willen we zeker van u horen!


Hoe te solliciteren

Stuur een e-mail met uw cv naar careers@amicusrx.uk.co onder vermelding van de vacature waarop u solliciteert. Vermeld ook de reden van uw sollicitatie, uw huidige woonplaats en salarisgegevens. Lees ook het volgende door:

 • We aanvaarden via deze pagina uitsluitend sollicitaties van geïnteresseerde kandidaten voor geposte functies (geen wervingsbureau of andere derde partijen)
 • Hoewel we graag feedback zouden willen geven aan alle sollicitanten, kunnen we uitsluitend met de sollicitanten contact opnemen met wie we graag verder willen spreken
 • We houden alle sollicitaties gedurende 6 maanden in ons bestand

Tot slot bedanken we u voor uw belangstelling. Als u meer informatie wilt, bezoekt u ons hoofdwebpagina www.amicusrx.com

Current Global Openings

wereldwijde loopbaanmogelijkheden

Neem contact met ons op

Amicus Therapeutics BV

Science Park 402

1098XH Amsterdam The Netherlands

Tel: +31 20 235 8510

Email: info@amicusrx.nl

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden en Privacyverklaring voor de website, samen met de documenten waarnaar erin verwezen werden, (de “voorwaarden”) beheren het gebruik van de website van Amicus Therapeutics (www.amicusrx.nl, de “Website”). Lees deze voorwaarden zorgvuldig voordat u onze Website begint te gebruiken, aangezien deze van toepassing zullen zijn op uw gebruik van onze Website. We bevelen aan dat u een kopie van deze voorwaarden afdrukt voor toekomstige referentie. IEDEREEN DIE DE WEBSITE BEZOEKT, STEMT ERMEE IN DEZE VOORWAARDEN NA TE LEVEN. Als u niet instemt met deze voorwaarden, mag u onze Website niet gebruiken.

Deze voorwaarden verwijzen naar de volgende bijkomende items, die ook van toepassing zijn op het gebruik van onze Website:

 • Ons Privacybeleid, dat de voorwaarden uiteenzet op basis waarvan we alle persoonsgegevens kunnen verwerken die we over u verzamelen, of die u aan ons bezorgt. Door onze Website te gebruiken, stemt u in met dergelijke verwerking en garandeert u dat alle door u gegeven informatie nauwkeurig is.

Informatie over ons

AmicusRX.nl is een website die beheerd wordt door Amicus Therapeutics BV Ltd (“Amicus”, “wij” of “ons”). Ons voornaamste handelsadres is Science Park 402, 1098XH Amsterdam, The Netherlands. Ons BTW-nummer is NL855453679B01. KvK-nummer 63919834.

Wijzigingen aan deze voorwaarden

Amicus Therapeutics kan deze Voorwaarden wanneer dan ook aanpassen door wijzigingen aan te brengen aan deze pagina, en dergelijke wijzigingen zullen onmiddellijk bij het posten op de Website van kracht zijn. Uw doorgaande toegang of gebruik van de Website nadat de wijzigingen van kracht gegaan zijn, zal als uw alomvattende aanvaarding van de aangepaste Voorwaarden beschouwd worden. Controleer deze pagina van tijd tot tijd om eventuele wijzigingen te zien die we maken, aangezien deze bindend zijn voor u.

Wijzigingen aan onze Website

We kunnen onze Website van tijd tot tijd updaten, en kunnen de inhoud wanneer dan ook wijzigen. Wees u er echter van bewust dat inhoud op onze Website op elk gegeven ogenblik mogelijk verouderd is, en dat we niet verplicht zijn deze te updaten. We garanderen niet dat onze Website, of inhoud erop, vrij zal zijn van fouten of weglatingen.

Toegang tot onze Website

Onze Website wordt gratis ter beschikking gesteld. We garanderen niet dat onze Website, of welke inhoud erop dan ook, altijd of zonder onderbreking beschikbaar zal zijn. Toegang tot onze Website wordt op tijdelijke basis toegelaten. We kunnen onze gehele Website of gelijk welk deel ervan zonder kennisgeving schorsen, terugtrekken, stopzetten of wijzigen. We zijn niet aansprakelijk voor u indien onze Website voor welke reden dan ook op elk ogenblik of voor elke duur niet beschikbaar zou zijn.

U bent ervoor verantwoordelijk om alle noodzakelijke regelingen te treffen om toegang te krijgen tot onze Website. U bent er ook verantwoordelijk voor om te verzekeren dat personen die onze Website bezoeken via uw internetverbinding zich bewust zijn van deze voorwaarden, en van andere toepasselijke algemene voorwaarden, en dat ze deze naleven.

Onze Website is gericht aan mensen die woonachtig zijn in Nederland. We stellen niet dat op of door onze Website beschikbare inhoud gepast of beschikbaar zou zijn voor of in andere locaties. We kunnen te allen tijde de beschikbaarheid van onze Website beperken, zoals beschreven op onze Website, voor welke persoon of geografisch gebied dan ook.

Licentie

De inhoud van onze Website, inclusief de vormgeving (bijv. tekst, grafische vormgeving, afbeeldingen, logo's en knop-icoontjes), redactionele inhoud, kennisgevingen, software (inclusief HTML of XML-gebaseerde computerprogramma's) en ander materiaal, is beschermd onder copyright-, handelsmerk- en andere wetten en verdragen van over de hele wereld. Deze inhoud is eigendom van Amicus of wordt door Amicus onder licentie beschikbaar gesteld. Alle rechten voorbehouden.

We geven u hierbij het recht om onze Website, onder deze voorwaarden, te bekijken en te gebruiken. U kan een kopie van op de Website geleverd materiaal enkel downloaden of afdrukken voor persoonlijk gebruik, of, als u een zakelijke gebruiker bent, voor intern gebruik of distributie. Onze status (en die van welke geïdentificeerde contributeurs dan ook) als auteurs van inhoud op onze Website moet altijd erkend worden. U mag de papieren of digitale kopieën van gelijk welke materialen die u heeft afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen en u mag geen enkele illustratie, foto, video of audiosequenties of welke grafische elementen dan ook afzonderlijk van de bijhorende tekst gebruiken.

Toestemming om welk document of grafisch element dan ook in zijn geheel of gedeeltelijk opnieuw af te drukken of elektronisch te reproduceren voor elk ander doeleinde is uitdrukkelijk verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van ons. Als u welk deel dan ook van onze Website in overtreding van deze voorwaarden afdrukt, kopieert of download, zal uw recht om onze Website onmiddellijk opgeheven worden en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van de materialen die u gemaakt heeft terug bezorgen of vernietigen.

Beperking van aansprakelijkheid

Niets in deze voorwaarden sluit uit of beperkt onze aansprakelijkheid inzake overlijden of persoonlijk letsel dat voorkomt uit onze nalatigheid, fraude, frauduleuze verkeerde voorstelling of welke andere aansprakelijkheid dan ook die niet door de Engelse wet wordt uitgesloten of beperkt.

In de mate zoals toegelaten door de wet, sluiten we alle voorwaarden, garanties, stellingen of andere voorwaarden ui die van toepassing kunnen zijn op onze Website of op gelijk welke inhoud ervan, of die nu uitdrukkelijk of impliciet is. We zullen niet aansprakelijk zijn aan welke gebruiker dan ook voor verlies of schade, ongeacht of dat volgens contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), inbreuk van statutaire verantwoordelijkheid of op andere manier is, zelfs indien het te voorzien is, die zich voordoen onder of in verband met:

 • gebruik van onze Website, of onvermogen deze te gebruiken; of
 • gebruik van, of vertrouwen op, inhoud die op onze Website getoond wordt.
 • Als u een zakelijke gebruiker bent, merk dan op dat we in het bijzonder niet aansprakelijk zullen zijn voor:
 • verlies aan winst, verkoop, zaken of inkomsten;
 • zakelijke onderbreking;
 • verlies van verwachte besparingen;
 • verlies van een zakelijke kans, goodwill of reputatie; of
 • onrechtstreeks of verlies of schade als gevolg daarvan.

Als u een klant bent, merk dan op dat we onze Website enkel voor binnenlands en persoonlijk gebruik aanbieden. U stemt ermee in onze Website niet te gebruiken voor gelijk welk commercieel of zakelijk doel en we zijn niet aansprakelijk naar u toe voor verlies van winsten, verlies van zaken, zakelijke onderbreking of verlies of zakelijke kans.

We zullen niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade die veroorzaakt wordt door een virus, gedistribueerde denial-of-service-aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computeruitrusting, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsrechtelijk beschermd materiaal kan infecteren door uw gebruik van onze Website of doordat u inhoud ervan of van eraan gelinkte website download.

Virussen

We hebben geen garantie dat onze Website vrij zal zijn van bugs of virussen. U bent er verantwoordelijk voor uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform te configureren om onze Website te kunnen bezoeken. U moet uw eigen antivirussoftware gebruiken.

U mag onze Website niet misbruiken door bewust virussen, trojans, wormen, logic bombs of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig is of technologisch schadelijk. U mag niet proberen om niet gemachtigde toegang te verkrijgen tot onze Website, de server waarop onze Website is opgeslagen of tot gelijk welke server, computer of database die verbonden is aan onze Website. U mag onze Website niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval. Door deze voorwaarde te overtreden, begaat u een strafrechtelijke overtreding onder de Computer Misuse Act van 1990. We zullen elke dergelijke inbreuk melden aan de relevante ordediensten en we zullen met die autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen door te geven. In geval van dergelijke inbreuk zal uw recht om onze Website te gebruiken onmiddellijk vervallen.

Links naar onze Website

We verwelkomen links naar onze Website vanuit andere websites. U moet echter naar onze thuispagina linken op een manier die eerlijk en wettelijk is en geen schade toebrengt aan onze reputatie of daar geen misbruik van maakt. U mag geen link opstellen op zodanige manier om enige vorm van associatie, goedkeuring of instemming van onzentwege te suggereren wanneer die niet bestaat. U mag geen link naar onze Website aanbrengen op een website die niet in uw eigendom is. Onze Website mag niet in een andere website geframed worden, noch mag u een link aanmaken naar een ander deel van onze website dan de thuispagina.

Toestemming is vereist voordat we de link maken. Neem contact met ons op via info@amicusrx.nl om toestemming te vragen. We beheren, controleren of ondersteunen op geen enkele manier sites die naar ons linken, en we behouden ons het recht voor om dergelijke link wanneer dan ook en naar eigen goeddunken niet langer toe te staan.

Als u inhoud van onze Website wilt gebruiken op een andere manier dan zoals hierboven uiteengezet, neem dan contact po met info@amicusrx.nl.

Externe hulpbronnen op onze Website

We hebben er geen probleem mee om in het onderdeel 'Hulpbronnen' van onze Website links te leveren naar hulpbronnen van derde partijen. We hebben toestemming gekregen om die links aan te bieden voor uw persoonlijk, niet commercieel gebruik, maar we wijzen elke verantwoordelijkheid af voor de nauwkeurigheid, wettelijkheid of gebruik van die hulpbronnen, en, tenzij we uitdrukkelijk het tegenovergestelde beweren, ondersteunen we geen enkele van de meningen of inhoud die in die links bevat zijn. We zullen niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade die zich kan voordoen uit uw gebruik ervan.

Disclaimer

DEZE WEBSITE EN DE INFORMATIE DIE HET BEVAT, WORDT 'AS IS' TER BESCHIKKING GESTELD, ZONDER GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, OF DIE NU EXPLICIET OF IMPLICIET IS. WE NEMEN GEEN ENKELE STELLING IN OF GEVEN GEEN ENKELE GARANTIE DAT DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE UP-TO-DATE, NAUWKEURIG OF VOLLEDIG IS, EN UW MAG ER NIET OP VERTROUWEN VOOR WELKE BESLISSING DAN OOK OF BIJ HET NEMEN VAN WELKE ACTIE DAN OOK. WE WIJZEN HIERBIJ ELKE GARANTIE AF DAT DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE VRIJ ZAL ZIJN VAN ONDERBREKING, OF DAT DE WEBSITE VRIJ IS VAN VIRUSSEN, WORMEN, TROJAANSE PAARDEN OF ANDERE CODE DIE CONTAMINERENDE OF DESTRUCTIEVE EIGENSCHAPPEN TENTOON SPREIDEN. Veranderingen worden van tijd tot tijd aangebracht aan de informatie hierin. Deze veranderingen zullen opgenomen worden in nieuwe edities van de Website.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in om Amicus, haar functionarissen, directeurs, werknemers, vertegenwoordigers en dochterbedrijven schadeloos te houden, te beschermen en te verdedigen van en tegen alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocatenkosten, die voortkomen uit of verband houden met de overtreding van deze voorwaarden of van de activiteit in verband met gebruik van deze Website (inclusief maar niet beperkt tot het inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derde partijen over de hele wereld of van nalatig of door onrechtmatig gedrag) door u of door een andere persoon die de Website in uw naam bezoekt.

Privacy

We verzamelen persoonlijk identificerende informatie van bezoekers aan onze Website als u vrijwillig beslist om dit aan ons te geven via een van de geleverde e-mailadressen. Bezoekers worden uitgenodigd om vragen te stellen over Amicus en ons onderzoek, of om te vragen naar tewerkstellingsgelegenheden. We zullen de informatie die u aan ons levert in die communicaties gebruiken om op uw vraag te beantwoorden, maar zullen het op geen enkele andere manier gebruiken of vrijgeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming, behalve aan aannemers of dienstverleners die mogelijk in onze naam diensten leveren of taken uitvoeren - bijvoorbeeld een dienstprovider voor informatietechnologie of een consulent van personeelszaken. Deze aannemers en dienstverleners hebben toestemming om uw persoonlijke informatie te gebruiken, maar alleen voor de doeleinden waarvoor het geleverd werd, en ze mogen deze niet aan een andere derde partij vrijgeven, behalve op onze uitdrukkelijke aanwijzing en in overeenstemming met deze paragraaf.

We verzamelen ook samengebrachte technische informatie over u en over anderen terwijl u onze website bezoekt, en we kunnen in de toekomst cookies gebruiken om informatie te verzamelen of hoe onze Website gebruikt wordt.

Zie ons Privacybeleid en ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe uw persoonlijke informatie verzameld en verwerkt kan worden via onze Website.

Deze paragraaf is enkel van toepassing op informatie die verzameld is van bezoekers van onze Website en niet op persoonlijke informatie die Amicus zou kunnen inzamelen tijdens haar onderzoek of via gelijk welke off-line of andere activiteiten.

Tewerkstellingskansen

We verwelkomen uitingen van interesse in tewerkstelling bij Amicus. Amicus discrimineert bij het aannemen of tewerkstellen niet op basis van ras, huidskleur, religie, handicap, nationale herkomst, leeftijd, geslacht of andere kenmerken die beschermd worden door toepasselijke nationale, staats- of plaatselijke wetten. U begrijpt dat een uitnodiging om uw cv of een uiting van interesse in een op de Website geposte baan in te dienen niet bedoeld is om een contract op te stellen tussen u en Amicus voor tewerkstelling of ander voordeel, en dat ook niet doet. U begrijpt dat communicatie die u naar Amicus toezendt om te vragen naar tewerkstelling niet beschouwd zal worden als een aanvraag voor tewerkstelling en dit geen verplichting oplegt aan Amicus om antwoord te geven. Moest Amicus interesse hebben om tewerkstellingskansen met u te verkennen, zullen wij in verband met uw aanvraag contact met u opnemen.

Beheersende wetgeving en forum

Als u een klant bent, merk dan op dat deze voorwaarden, hun onderwerp en opstelling (en gelijk welke niet-contractuele geschillen of claims) beheerst worden door de Nederlandse wet.

Als u een bedrijf bent, worden deze voorwaarden, hun onderwerp en opstelling (en gelijk welke niet-contractuele geschillen of claims) beheerst door de Engelse wet. We gaan beiden akkoord met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

Handelsmerken

Amicus Therapeutics ® is een handelsmerk van Amicus.

Contact met ons opnemen

Om vragen te stellen over links naar onze Website of over zaken aangaande handelsmerken of copyright, of als u enige vragen of zorgen zou hebben over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op via info@amicusrx.nl.

Privacybeleid (inclusief het gebruik van cookies)

Onze privacyverklaring

In dit Privacybeleid wordt uitgelegd hoe Amicus met andere leden van onze groep (wij/ons/onze) de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, verzamelt, verwerkt en beschermt. Dit beleid dient om u te helpen bij het maken van geïnformeerde beslissingen wanneer u onze Website en onze producten en diensten gebruikt. Wij zullen deze verklaring voortdurend beoordelen in het kader van nieuwe technologieën, onze bedrijfsvoering en de behoeften van onze klanten.

Door www.Amicusrx.nl (de Website) te bezoeken of ons op andere wijze uw gegevens te verstrekken (hetzij via correspondentie, persoonlijk of telefonisch) gaat u akkoord met, en geeft u toestemming voor, de praktijken die in dit Privacybeleid worden beschreven.

Welke informatie verzamelen we?

We kunnen de volgende persoonlijke gegevens over u verzamelen en verwerken:

1) Informatie die u ons verstrekt ► Persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van formulieren op onze Website of wanneer u ons informeert over productveiligheid of kwaliteitsproblemen. De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, kunnen onder meer uw naam, adres, andere contactgegevens, gegevens over gezondheid of genetische informatie bevatten

2) Onze correspondentie ► Als u ons contacteert, kunnen we die correspondentie bewaren.

3) Gebruik van de Website en communicatie ► Informatie over het gebruik van de Website die wordt verzameld met behulp van cookies en andere trackingtechnologieën, inclusief het IP-adres (internetprotocoladres) waarmee uw computer verbinding maakte met het internet, het type en de versie van uw browser, uw tijdzone-instelling, types en versies van browser-invoegtoepassingen, uw besturingssysteem en platform.

Hoe gebruiken we de informatie die u ons verstrekt?

We gebruiken uw persoonlijke gegevens op de volgende manieren:

1) Om onze zakelijke activiteiten uit te voeren en u goederen en diensten te leveren ► Voor het beheren van onze zakelijke activiteiten en diensten, inclusief het uitvoeren van onze verplichtingen die voortkomen uit overeenkomsten tussen u en ons; hierbij kan het voorkomen dat we uw gegevens doorgeven aan derden zoals vertegenwoordigers of aannemers of onze adviseurs (bijvoorbeeld juridische, financiële, zakelijke of andere adviseurs).

Rechtvaardiging van gebruik: toestemming, uitvoering van overeenkomsten, legitieme belangen (om ons in staat te stellen onze verplichtingen na te komen en u onze goederen en diensten te leveren)

2) Om u medische en wetenschappelijke informatie en marketingmateriaal te verschaffen ► Om u medische en wetenschappelijke informatie te verschaffen en voor de marketing van onze producten en diensten aan u via de post, e-mail, telefoon en fax; waar dat wettelijk of door regelgeving vereist is, zullen we u om toestemming vragen om deze activiteiten uit te voeren. In elektronische communicatie die we u sturen, zullen we een optie aanbieden om u af te melden of verdere communicatie te weigeren, of u kunt weigeren door ons te contacteren zoals hieronder wordt vermeld.

Rechtvaardiging van gebruik: toestemming

3) Om u te informeren over wijzigingen ► Om u te informeren over wijzigingen aan onze Website, diensten en producten.

Rechtvaardiging van gebruik: legitieme belangen (om u te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening).

4) Om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze Website relevant is ► Om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze Website voor u en uw apparaat zo effectief mogelijk ter beschikking wordt gesteld; daarbij kan het voorkomen dat we uw gegevens doorgeven aan zakelijke partners, leveranciers en/of dienstverleners

Rechtvaardiging van gebruik: toestemming, uitvoering van overeenkomsten, legitieme belangen (om uw de inhoud en diensten op de Website te kunnen aanbieden)

5) Om onze zakelijke activiteiten te reorganiseren of te veranderen ► Als wij (i) het voorwerp zijn van onderhandelingen over de verkoop van ons bedrijf of een deel ervan aan een derde, (ii) verkocht worden aan een derde, of (iii) gereorganiseerd worden, kan het nodig zijn dat wij sommige of al uw persoonlijke gegevens doorgeven aan de betreffende derde (of diens adviseurs) in het kader van due diligence-processen, en het is mogelijk dat ze doorgegeven worden aan die gereorganiseerde entiteit of derde en gebruikt worden voor dezelfde doeleinden die in dit Privacybeleid vermeld worden of voor het analyseren van een voorgestelde verkoop of reorganisatie.

Rechtvaardiging van gebruik: legitieme belangen (om ons in staat te stellen onze zakelijke activiteiten te veranderen)

6) In verband met wettelijke of regelgevende verplichtingen en op aanwijzing van wetshandhavingsinstanties, regelgevende entiteiten en de rechtbank ► We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken om te voldoen aan onze wettelijke vereisten of vereisten van regelgevende instanties. Het is mogelijk dat uw persoonlijke gegevens hierbij bekend gemaakt worden aan derden, de rechtbank, regelgevende entiteiten of wetshandhavingsinstanties in verband met vragen, processen of onderzoeken door die partijen, eender waar ter wereld, of waar wij daartoe verplicht zijn in verband met het rapporteren aan dergelijke partijen van veiligheidsinformatie en klachten over de productkwaliteit, of om te voldoen aan transparantievereisten inzake waardeoverdrachten van u aan ons. Waar dat toegestaan is, zullen we zulke verzoeken aan u doorzenden of u informeren voordat we daarop reageren, tenzij dat nadelig kan zijn bij het voorkomen of vaststellen van een misdaad.

Rechtvaardiging van gebruik: wettelijke verplichtingen, openbaar belang, legitieme belangen (om samen te werken met wetshandhavingsinstanties en regelgevende overheden), wettelijke claims, medische gronden en het openbaar belang.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn een functie van browsersoftware waardoor Webservers de computer kunnen herkennen waarmee een Website bezocht wordt. Cookies zijn kleine stukjes gegevens die door de Webbrowser van de gebruiker worden opgeslagen op de harde schijf van die gebruiker. Cookies bevatten gegevens over welke informatie een gebruiker op een Webpagina bekeek om latere bezoeken van dezelfde gebruiker aan die Website te vereenvoudigen; de gegevens kunnen ook gebruikt worden om transacties van de gebruiker op gerelateerde Webpagina's te verbeteren. Daardoor kan een gebruiker gemakkelijker verschillende Webpagina's bezoeken en commerciële transacties via het internet verrichten. Cookies dienen om uw online ervaring eenvoudiger en persoonlijker te maken.

Het beheren van cookies

U kunt cookies accepteren of weigeren door de instellingen in uw browser aan te passen. Mogelijk kunt u echter niet alle interactieve functies van onze website gebruiken als cookies uitgeschakeld zijn. Op www.aboutcookies.org vindt u uitvoerige uitleg over het wijzigen van de instellingen voor cookies in talrijke browsers. U vindt er ook details over het verwijderen van cookies van uw computer, evenals algemene informatie over cookies. Informatie over hoe u dit doet in de browser van uw mobiele telefoon of tablet vindt u in de handleiding van uw apparaat.

Hoe gebruiken we informatie die we uit cookies verzamelen?

We gebruiken softwaretools zoals logboeken van Webservers om informatie te verzamelen over de activiteiten van gebruikers op onze Website, om onze Website continu te verbeteren en onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn. Deze informatie helpt ons om onze Webpagina's zo gebruiksvriendelijk mogelijk te ontwerpen en in te richten, en om onze Website voortdurend te verbeteren om nog beter tegemoet te komen aan behoeften van onze klanten en mogelijke klanten.

Met behulp van logboeken van onze webservers kunnen we tellen hoeveel personen onze Website bezoeken en de bezoekerscapaciteit van onze Website beoordelen. We gebruiken deze technologieën niet om uw e-mailadres of persoonlijk identificeerbare informatie over u te achterhalen; we kunnen die wel gebruiken om u gerichte online reclame of andere dergelijke reacties te sturen.

Hoe verzenden, bewaren en beveiligen we uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens kunnen ingezien worden door personeel of leveranciers op een locatie buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”), waarnaar ze verzonden zijn en waar ze bewaard worden, en waar de wetgeving inzake gegevensbescherming mogelijk minder strikt is dan in de EER. De Europese Commissie heeft bepaalde landen buiten de EER goedgekeurd omdat ze bescherming bieden die wezenlijk equivalent is aan wetgeving inzake gegevensbescherming in de EER; daarom zijn er geen bijkomende beveiligingsmaatregelen vereist om persoonlijke gegevens naar deze jurisdicties te exporteren. Voor landen die hiervoor niet zijn goedgekeurd (zie de volledige lijst hier: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm) zullen we ofwel om uw toestemming voor verzending vragen, of de gegevens verzenden onder contractuele voorwaarden die de Europese Commissie goedgekeurd heeft en die de ontvanger direct binden aan gelijkwaardige verplichtingen inzake gegevensbescherming, tenzij we onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming gegevens zonder zulke formaliteiten mogen verzenden.

We zullen alle stappen nemen die redelijkerwijze nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid en wettelijke vereisten inzake gegevensbescherming behandeld worden. Het verzenden van gegevens via het internet is helaas niet volledig veilig. Alle informatie die u ons verstrekt, wordt op beveiligde servers bewaard, en inzage en gebruik ervan zijn gebonden aan ons beveiligingsbeleid en onze normen daarvoor.

We zullen uw persoonlijke gegevens zo lang bewaren als nodig is voor de verwerkingsdoeleinden waarvoor ze verzameld werden en eventuele toegestane andere gerelateerde doeleinden. Dus als we gegevens voor twee doeleinden gebruiken, zullen we ze bewaren tot het doeleinde met de langste periode verstrijkt. Maar we zullen ze niet meer gebruiken voor het doeleinde met de kortste periode nadat die periode verstreken is. We beperken de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot personen die deze nodig hebben voor de betreffende doeleinden. Onze bewaarperioden zijn gebaseerd op bedrijfsbehoeften en uw gegevens die niet langer nodig zijn, worden ofwel onherstelbaar geanonimiseerd (de anoniem gemaakt informatie kan bewaard worden) of veilig vernietigd.

Websites van derden die aan onze Website gelinkt zijn

Onze Website kan links bevatten naar andere websites van derden die hun eigen privacybeleid kunnen hebben. We aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het beleid of de verwerking van uw persoonlijke gegevens door websites die links hebben naar, of waarnaar links bestaan op, onze Website.

Uw rechten en contact opnemen met ons

Uw hebt het recht ons te vragen om uw persoonlijke informatie niet te verwerken voor marketingdoeleinden. We zullen u informeren als we van plan zijn om uw informatie voor zulke doeleinden te gebruiken, of als we van plan zijn om uw informatie voor zulke doeleinden aan een derde bekend te maken. Uw kunt uw recht om die verwerking te voorkomen uitoefenen door bepaalde vakjes te selecteren op onze formulieren waarmee we persoonlijke gegevens verzamelen. U kunt uw recht ook te allen tijde uitoefenen door ons te contacteren zoals hieronder wordt vermeld.

Als u vragen hebt in verband met ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, dient u ons eerst te contacteren zoals hieronder wordt vermeld. Onder bepaalde omstandigheden hebt u mogelijk het recht om ons het volgende te verzoeken:

(a) u meer details geven over hoe we uw gegevens gebruiken;

(b) u een kopie geven van informatie die u ons verstrekt hebt;

(c) eventuele onnauwkeurigheden bijwerken in de persoonlijke gegevens die we bezitten (zie paragraaf 5.4);

(d) persoonlijke gegevens verwijderen waarvoor we niet langer een wettige reden hebben om die te gebruiken;

(e) waar verwerking met toestemming plaatsvindt, uw toestemming intrekken zodat we die bepaalde verwerking stopzetten (zie paragraaf 5.1 voor marketing);

(f) verzet aantekenen tegen verwerking op basis van legitieme belangen tenzij onze redenen voor die verwerking zwaarder wegen dan uw rechten inzake gegevensbescherming; en

(g) beperken hoe we uw gegevens gebruiken terwijl een klacht wordt onderzocht.

Uw uitoefening van deze rechten is onderworpen aan bepaalde vrijstellingen om het openbaar belang en onze belangen te beschermen. Als u een van deze rechten uitoefent, zullen we uw aanspraak controleren en in de meeste gevallen binnen een maand antwoorden. Als u niet tevreden bent met ons gebruik van uw persoonlijke gegevens of ons antwoord op uw uitoefening van deze rechten, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de betreffende toezichthoudende autoriteit.

We zullen een redelijke inspanning verrichten om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens nauwkeurig zijn. Om ons hierbij te helpen, dient u ons te informeren over eventuele wijzigingen in de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt hebt door ons te contacteren zoals hieronder wordt vermeld.

Afhankelijk van waar u zich bevindt, zal er een andere “verwerkingsverantwoordelijke” zijn voor uw persoonlijke gegevens die wij volgens dit Privacybeleid verwerken. Als u vragen hebt in verband met dit Privacybeleid, contacteer dan onze Global Data Protection Officer (wereldwijde functionaris voor gegevensbescherming) via e-mail op dataprivacyofficer@amicusrx.com.

Wijzigingen aan dit Privacybeleid

We kunnen de inhoud van onze Website en ons gebruik van cookies zonder kennisgeving wijzigen; daarom kan ons Privacybeleid in de toekomst van tijd tot tijd veranderen. We raden u daarom aan om deze van tijd tot tijd opnieuw door te nemen wanneer u de Website bezoekt, zodat u geïnformeerd blijft hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2018.